AENOS
AMORS
ARKTOS
CIRKE
DIKTYS
ETNA
EURYTE
HELIKON
HESPERUS
HORA
HORKOS
HYLAS
KROTOS
NESOI
NESTIA
TEOS
TOXEUS
TWORETTE
TYNDAREUS
XENOS